Supervisi merupakan sebuah kegiatan dalam dunia kerja yang diilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan tinggi untuk mengawasi orang lain dengan jabatan yang lebih rendah. Dalam dunia pendidikan supervisi merupakan sebuah